Forside

Under opbygning!

Under opbygning!

Det sydfynske Øhav og jollerne.

 

Sydfyns Smakkelaug har som sit formål at skabe et fællesskab omkring de joller og småbåde, som har været en nødvendig del af livet i Det sydfynske Øhav.

 

Lauget blev stiftet i 2001 på Jacobsens Plads i Troense under navnet Pilekrogens Smakkelaug.

 

Lauget har gennem alle årene haft medlemmer udenfor Pilekrogen og som en konsekvens heraf ændredes navnet i 2011 til Sydfyns Smakkelaug.

 

Sydfyns Smakkelaug forsøger at udbrede kendskabet til de traditionelt byggede joller med sprydstage- eller gaffelrig gennem afholdelse af sejladser og ved deltagelse i beslægtede aktiviteter.

 

Et andet af laugets formål er at bevare interessen for kystkulturen i Det sydfynske Øhav.

 

Lauget tæller i dag omkring 50 medlemmer fordelt på 40 fartøjer.

Sydfyns Smakkelaug